Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Πρακτική άσκηση για 2.500 υποψήφιους δικηγόρους στα δικαστήρια της χώρας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 722/13-3-2012 η υπουργική απόφαση για την πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των ασκούμενων που θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες στα Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Εισαγγελίες της χώρας, δύναται να ανέλθει έως και 2.500 άτομα. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 16η Σεπτεμβρίου και 16η Ιανουαρίου κάθε έτους και συγκεκριμένα από την 16η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή το εξάμηνο δύναται να παραταθεί ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της έναρξης του. Οι ασκούμενοι κατανέμονται ανά δικαστική περιφέρεια ως κατωτέρω:

Δικαστική περιφέρεια Αριθμός ασκουμένων
1. Αθηνών 325
2. Θεσσαλονίκης 77
3. Πειραιώς 45
4. Αγρινίου 3
5. Αιγίου 1
6. Αλεξανδρουπόλεως 5
7. Αμαλιάδος 1
8. Αμφίσσης 1
9. Άρτης 2
10. Βέροιας 5
11. Βόλου 5
12. Γιαννιτσών 1
13. Γρεβενών 1
14. Γυθείου 1
15. Δράμας 2
16. Εδέσσης 1
17. Ευρυτανίας 1
18. Ζακύνθου 1
19. Ηλείας 2
20. Ηρακλείου 15
21. Θεσπρωτίας 2
22. Θηβών 1
23. Ιωαννίνων 5
24. Καβάλας 5
25. Καλαβρύτων 1
26. Καλαμάτας 5
27. Καρδίτσης 1
28. Καστοριάς 2
29. Κατερίνης 2
30. Κερκύρας 2
31. Κεφαλληνίας 1
32. Κιλκίς 2
33. Κοζάνης 2
34. Κορίνθου 5
35. Κυπαρισσίας 1
36. Κω 1
37. Λαμίας 3
38. Λαρίσης 15
39. Λασιθίου 1
40. Λεβαδείας 1
41. Λευκάδος 2
42. Μεσολογγίου 1
43. Μυτιλήνης 2
44. Νάξου 2
45. Ναυπλίου 3
46. Ξάνθης 5
47. Ορεστιάδος 1
48. Πατρών 15
49. Πρεβέζης 2
50. Ρεθύμνης 2
51. Ροδόπης 5
52. Ρόδου 5
53. Σάμου 1
54. Σερρών 5
55. Σπάρτης 1
56. Σύρου 1
57. Τρικάλων 3
58. Τριπόλεως 1
59. Φλωρίνης 2
60. Χαλκίδος 5
61. Χαλκιδικής 2
62. Χανίων 5
63. Χίου 1
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στους οικείους Συλλόγους, ηλεκτρονικά ή έντυπα, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ε) δήλωση προτίμησης μέχρι δύο δικαστηρίων στα οποία επιθυμούν να ασκηθούν.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση με την παρουσία εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων (εφόσον υφίσταται) καθώς και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δικηγορικού συλλόγου, προκειμένου να συμπληρώσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας έχει αποσταλεί στους δικηγορικούς συλλόγους. Οι σύλλογοι υποχρεούνται να αποστείλουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις στις κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες ώστε με την προσέλευση των ενδιαφερόμενων να ξεκινήσει η άσκηση τους.
Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται από 09.00 έως 14.00. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Με βάση το παρουσιολόγιο θα καταβάλλεται η αμοιβή του ασκούμενου, όπως καθορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 74953οικ./22.08.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1866).
Στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργείται βάση δεδομένων όπου θα καταχωρίζονται τα αναλυτικά στοιχεία των ασκούμενων ανά Εφετείο, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και Εισαγγελία. Η ως άνω υπηρεσιακή μονάδα θα αποστέλλει υπόψη των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων της χώρας πρότυπο αρχείου excel για την συλλογή στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ασκούμενοι τοποθετούνται σε τμήματα από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες κρίνεται δε σκόπιμη, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η μετακίνηση τους σε διαφορετικά αντικείμενα ή τμήματα προκειμένου για να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση. Μεταξύ των αντικειμένων απασχόλησης τους ανά τομέα, περιλαμβάνονται ιδίως:
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
- Τμήματα Συνεδριάσεων Ουσίας
Εγγραφή των υποθέσεων στο πινάκιο
Κλήτευση των διαδίκων
Παραλαβή αποδεικτικών εγγράφων
Διόρθωση, καθαρογραφή δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων
- Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού
Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ακυρωτικές διαφορές του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α 274)
Ηλεκτρονική καταχώριση των προαπαιτούμενων διαδικαστικών πράξεων και προώθηση τους στον εισηγητή για έκδοση απόφασης
Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Παραλαβή δικογράφων και ηλεκτρονική καταχώριση τους σε αρχεία
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση αποφάσεων
Ενημέρωση βιβλίων και καταχώριση στοιχείων που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις.
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών, ενημέρωση και παρακολούθηση των αρχείων του ν.3869/2010, παρακολούθηση του φακέλου και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της σχετικής αίτησης τους (Ειρηνοδικεία).
Παραλαβή αιτήσεων ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων τρίτων και πρακτικών Συμβιβασμού (Ειρηνοδικεία).
Γ) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σύνταξη κατηγορητηρίων, κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων
Συνδρομή στην κατάθεση μηνύσεων
Καταχώριση μηνύσεων και δικογραφιών
Συνδρομή στην κατάθεση προσφυγών κατά κλητηρίων θεσπισμάτων και
Ανακοπών λιπομαρτυριών
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση αποφάσεων.
Στις μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων των ασκούμενων θα αναφέρεται το Τμήμα στο οποίο απασχολήθηκαν και το αντικείμενο απασχόλησης κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης τους. Η αναφορά στο αντικείμενο απασχόλησης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη έτσι ώστε να διαπιστώνεται η επίτευξη ή μη της βελτίωσης του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης.
Υπεύθυνος αξιολόγησης των ασκούμενων ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Γραμματείας του οικείου δικαστηρίου. Τα παραδοτέα θα βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου και θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στην Επιτροπή Πιστοποίησης, Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) που ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 75008οικ./27.09.2011 απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει.
Η καταβολή της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων θα γίνεται μηνιαίως μέσω Τραπέζης, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου