Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

350 Iατροί & Οδοντίατροι με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης των ενδιαφερόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την προκήρυξη με τίτλο 'ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 12 ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ Ν. 3232/04, Ν3302/04, Ν3518/06 ΚΑΙ Ν 3846/10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (350 ΘΕΣΕΙΣ)' είναι η ακόλουθη:

 • 1. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (www.eopyy.gov.gr).
 • 2. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), κάνετε κλικ στο κουμπί «Αίτηση ιατρών». Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία (τα πεδία που έχουν αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά).
 • 3. Συμπληρώνετε πρώτα στη σελίδα «Προσωπικά Στοιχεία» τις Επιλογές - Προτιμήσεις σας καθώς και τα Προσωπικά Στοιχεία σας. Στις Επιλογές - Προτιμήσεις μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως και 3 Νομούς κατα σειρά προτίμησης. Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «Επόμενο (Στοιχεία Επικοινωνίας)» και μεταφερεστε στην οθόνη «Στοιχεία Επικοινωνίας», όπου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.
 • 4. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί «Επόμενο (Σπουδές-Προσόντα)», συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκευση».
 • 5. Στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε την αίτησή σας (επιλέγοντας το κουμπί «Προεπισκόπηση») ή να την τροποποιήσετε (επιλέγοντας «Τροποποίηση»). Αν τροποποιήσετε την αίτησή σας πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» και μετά να δείτε την αίτησή σας (επιλέγοντας «Προεπισκόπηση»).
 • 6. Τέλος, πρέπει να εκτυπώσετε την αίτησή σας επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας. Η εκτύπωση περιλαμβάνει και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία που δεν είναι συμπληρωμένα.
 • 7. Στη συνέχεια υποβάλετε την αίτησή σας και την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη στην περιφερειακή υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) του νομού σας, από όπου θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε από τη λίστα των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) από εδώ.
 • 8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ζητηθούν από τους επιλεχθέντες υποψηφίους μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων και είναι τα παρακάτω :
  • Πτυχίο
  • Ειδικότητα
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Πρόσφατη Βεβαίωση Εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/03/2012  έως και 30/03/2012
Οι ημερομηνίες υποβολής ισχύουν τόσο για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης όσο και για την υποβολή της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πρέπει να τονιστεί πως καμία αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη εάν δεν έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, ακόμα και αν την έχετε καταχωρήσει ηλεκτρονικά. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12 μήνες με 350 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων & οδοντιάτρους για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του.
Περίοδος Υποβολής: 15/03/2012-30/03/2012
Πληροφορίες: τηλ. 210 6871704
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
 

       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου