Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

52 προσλήψεις για έργα στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονίμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Φερών /Βελεστίνου - Θολωτοί τάφοι Χλόης», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ’ ΕΠΚΑ.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος (1 έτος)
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (1 έτος)
2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1 έτος)
10 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (8 μήνες)
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονίμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Αερινού- Θολωτοί τάφοι Αερινού» ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ’ ΕΠΚΑ.
1 ΠΕ Αρχαιολόγος (1 έτος)
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός(1 έτος)
2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1 έτος)
8 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (8 μήνες)
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αναστήλωση και Αποκατάσταση Τμημάτων του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος και Συνολική Βελτίωση του Μνημείου και του Περιβάλλοντος Χώρου του», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ’ ΕΠΚΑ.
3 ΠΕ Αρχαιολόγοι (8 μήνες)
3 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (8 μήνες)
20 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (8 μήνες)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 19/03/2012. Πληροφορίες στα τηλ. 2421025349, 2421076278.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου