Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

12 θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού στην ΕΕ των Έργων Στερέωση, Αναστήλ., και Ανάδειξη των μνημείων της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως

Θέμα: Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής
εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αναστήλωση
αρχαίου θεάτρου Διονύσου».
                                                                     Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού
Έργου «Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου», χρηματοδοτούμενο από την Προγραμματική
Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΤ, της Νομαρχίας Αθηνών και του ΤΔΠΕΑΕ για
χρονικό διάστημα έως 1390 ώρες και όχι πέραν της 31 / 12 / 2012.
To συγκεκριμένο Έργο, για το οποίο καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη, αφορά ειδικότερα το
Διονυσιακό θέατρο, στο οποίο βρίσκονται αναστηλωτικά προγράμματα εν εξελίξει. Τα προγράμματα
αυτά περιλαμβάνουν την λιθοξοϊκή κατεργασία αρχιτεκτονικών μελών, την κατασκευή συμπληρωμάτων
αρχαίων λίθων, τη δομική αποκατάσταση λίθων με τη χρήση τιτανίου, τη συντήρηση επιφανειών
λίθων.
Το ζητούμενο επιστημονικό προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες υποστήριξης τεχνικού
γραφείου, σε εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών της ειδικότητάς του, καθώς και στη διαχείριση
θεμάτων προμηθειών, αναθέσεων κλπ..
Οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης
λίθου.
Ο σχεδιαστής θα απασχοληθεί σε εργασίες αποτυπώσεων με συμβατικά μέσα και με χρήση
Η/Υ.
Οι προσλαμβανόμενοι στην ειδικότητα ειδικευμένου τεχνίτη θα απασχοληθούν σε εργασίες
λιθοξοϊκής κατεργασίας και δομικής αποκατάστασης λίθων (κατασκευή συμπληρωμάτων αρχαίων
λίθων, συγκολλήσεις με οπλισμό τιτανίου) κ.ο.κ.
α/α                                            ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                              ΑΡΙΘΜΟΣ
1                              ΠΕ Πολιτικοί μηχανικοί με εξειδίκευση στην
                                      αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίων                                 1
2                              ΤΕ Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης                       2
3                              ΥΕ Ειδικευμένοι τεχνίτες                                                        8
4                               ΔΕ Σχεδιαστές με εξειδίκευση στις αποτυπώσεις και
                                                   σχεδιάσεις μνημείων                                            1


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου