Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Τμήμα Ιστορίας Ιόνιου Πανεπιστημίου: 1 θέση ΔΕΠ - Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Τμήμα Ιστορίας: Μια θέση ΔΕΠ - Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Ημερομηνία έναρξης: 09-03-2012
Ημερομηνία λήξης: 09-05-2012Συντάκτης: Συνεργάτης Φορέα
Φορέας: Τμήμα Ιστορίας
Τελευταία ενημέρωση: 09-03-2012 12:54


Περιλαμβάνεται συνημμένο: Αρχείο PDF  

Ενημέρωση: 09/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 09 Μαϊου 2012 [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]


Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 1η συνεδρίασή της, την 21η Σεπτεμβρίου 2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 5 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - ΠαπασαλήΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΕΚ 200/22-02-2012, τ. Γ΄ Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα, πληροφορίες: κ. Θεοδώρα Ρούσσινου, τηλ.: 26610-87330, 26610-87300).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 9 Μαΐου 2012, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας
Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης – Pele΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου