Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού νομού Έβρου-690 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Π.Ε. Έβρου

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1.20176/οικ.6.4453/ 30-12-2011 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.102/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 690 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Έβρου σε συνεργασία με τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμότειχου και Σαμοθράκης (Συμπράττοντες Φορείς).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 6.102/1/2012 σε τοπικές εφημερίδες.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων / δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Π.Ε. Έβρου θα γίνεται από 01/03/2012 μέχρι 10/03/2012.

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο word)
Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο word)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου