Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Δήμος Βόλου 10 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 40.503 / 01 / 2012
                                     σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
                        για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
                       σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ALZHEIMER ΒΟΛΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Μαγνησίας, στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):.......
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου