Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β '- 3 θέσειε Εργατών ΥΕ Δίμηνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ)
Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων
ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.


Υπηρεσία             Εδρα υπηρεσίας         Ειδικότητα          Διάρκεια σύμβασης          Αριθμός ατόμων
ΑΗΣΜ Β΄           ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ        Εργάτης (ΥΕ)          60 ημερομίσθια                         3
                              ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να
υποβάλλουν από 02.03.2012 μέχρι 08.03.2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΑΗΣ
Μεγαλόπολης Β΄ στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η
οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Εντοπιότητα
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,
αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας
του υποψηφίου κ.λ.π.)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Σημειώνεται ότι, οι προς κάλυψη θέσεις αφορούν καθήκοντα τραπεζοκόμου και καθαριότητας –
υγιεινής των χώρων του Σταθμού.
Λ. Λαμπρόπουλος
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγ/λης Β'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου