Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Account Manager στην LALIZAS SA

 • ΘΕΣΗ: Account Manager
 • ΤΜΗΜΑ: International Sales
 • Ref. Code: ΑΜ-1211
Καθήκοντα θέσης:

 • Επικοινωνία και κλείσιμο συμφωνιών με πελάτες εξωτερικού
 • Ανάπτυξη πελατολογίου εξωτερικού
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Έρευνα αγοράς νέων προϊόντων
 • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά:
 • 2 – 3 έτη προϋπηρεσία στoν ναυτιλιακό κλάδο
 • Απαραίτητη γνώση προϊόντων εξοπλισμού πλοίων
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με Οικονομική κατεύθυνση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και εφαρμογών Internet
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα οργάνωσης και χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό
Αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου