Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

2 Εσωτερικοί Ελεγκτές στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2012


Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4025/11(ΦΕΚ 228/Α/2011) και ύστερα από την 6η/1.3.2012 (θέμα μόνο) με ΑΔΑ: Β44Ρ469064-ΩΞΣ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη:
α) ενός (1) Εσωτερικού Ελεγκτή για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για την υλοποίηση ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά με κατεπείγουσα διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ και β) ενός (1) Εσωτερικού Ελεγκτή για το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά με κατεπείγουσα διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€
Η κατάθεση των κλειστών προσφορών θα γίνει μέχρι τις 9.3.2012 και ώρα 12:00 στο τμήμα πρωτοκόλλου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Αναλυτικές πληροφορίες και τα πλήρη τεύχη των προσκλήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε: α) από το Γραφείο Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ καθημερινά και κατά τις ώρες 10:00 με 14:00 μ.μ.. και β) από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  WWW.ahepahosp.gr  Þ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από Δευτέρα 5.3.2012.

                                                            Θεσσαλονίκη 2.3.2012                       

                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
                                                         
                                                         ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΚΟΥΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου