Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Web design/New Media Specialist στη Greenpeace

Περιγραφή:
Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace ψάχνει για ένα άτομο με γνώσεις στα νέα μέσα, την επικοινωνία και το διαδίκτυο για τη θέση Web Design / New Media Specialist.

Η αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο email vgaryfal@greenpeace.org μέχρι την Τρίτη 13 Μαρτίου.
Δείτε τη θέση στο site της Greenpeace (http://www.greenpeace.org/greece/Web-Design-New-Media-Specialist/)
ή κατεβάστε την πλήρη περιγραφή σε .pdf εδώ: http://greenpeacegreece.org/other/web_design_new_media_specialist_job_description.pdf
—-
Greenpeace is the leading independent environmental organisation that utilises bold action, cuttingedge research and creative communications to protect the Earth. We expose global environmental problems and promote the solutions that are essential to a green and peaceful future. We investigate, document and expose environmental destruction in a peaceful manner and promote open, informed debate about society’s environmental choices. To ensure our independence we do not accept donations
from corporations or governments. To learn more about us, please visit our website at http://www.greenpeace.org/greece/
Responsibilities of Position
• Demonstrate excellent web designing, editorial judgment and exceptional writing skills in monitoring, updating and creating content and images for Greenpeace Greece social media within branding and messaging guidelines
• Implement strategies of Communications, Fund-raising and campaigns with web, social media components; create, design and schedule email blasts
• Execute plans and action steps to increase online awareness and engagement through search engine optimization and web analytics; recommend new social media tools, sites, and apps; help maintain and grow contacts database
• Monitor Web/social media to keep abreast of Greenpeace Greece related posts; initiate and participate in online conversations across a variety of channels; encourage comments and ratings to facilitate followers feedback and two-way communication in a variety of channels
• Identify and interpret social media trends and assist Digital Communications & Fundraising Manager with planning social media strategies and campaigns, including Google Adwords and other advertising
• Advise, assist and train Greenpeace Greece staff in their Digital and social media efforts e.g: blogs, comments etc.
• Perform additional Digital duties as assigned


Απαιτούμενα προσόντα:
Skills required for the post
• Bachelor‘s degree in new media, communications, digital marketing or a related field
• Knowledge of web designing
• Minimum of two-years’ experience web development in which social media, web design and web content management were key components
• Proficiency in English
• Ability to absorb, analyze/organize project information
• Strong personal initiative, problem-solving skills, creativity, and ability to work independently and as a member of a team
• Demonstrated background in cultivating online communities
• Deep knowledge of social media tools, including social networking, collaboration, and media sharing
• Understanding of Greenpeace Greece values, vision, mission and program model
• Ability to promote a positive and supportive work environment
• Appropriate poise, tact, good judgment, and ability to work effectively with staff and
community
—-
Male applicants should be free of military obligations


Πρόσθετα προσόντα:
Highly appreciated:
• New Media or Design Masters degree
• Ability to travel to other locations


Interested applicants should send to Veronici P. Garyfallou (veronici.garyfallou@greenpeace.org):
• their CV,
• a link to online portfolio (if available),
• along with a cover letter (all in English), explaining why they believe they are suitable for the
post
Applications should be sent no later than the 13th of March.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου